ALLE PRISER EKSKL. MVA.

FOTO:
Enkeltperson- og smågruppepromotering
Standard: 15 bilder – kr. 7.990.-
Utvidet: fra kr. 19.990.-
Studio eller location. Bilder leveres digitalt på WeTransfer i trykk- og webformat

Reportasjeportrett: (til magasin og tilsvarende)
Fra kr. 3.600.- + mva.

BEDRIFTSPROFILERING:
PRODUKTER – PROSESSER – ANSATTE – LOKALER – BYGNINGER – OMRÅDER
Kan også kombineres med film
Pris pr. prosjekt. fra kr.19.990.-

FILM
All film leveres i 4K og tilpasset medie som skal brukes:
youtube, facebook, vimeo og instagram
Pris pr. prosjekt – fra kr. 29.900.-

Redigering og annen grafisk studiojobb:
kr. 1.300.-/time