Jeg er opptatt av at en logo skal være PERSONLIG. Gjerne den HIPPESTE I KLASSEN, men ikke nødvendigvis, dersom det går ut over troverdigheten. LOGOEN er viktigere enn man kanskje aner. STOCK-bilder og logoer har ingen identitet. LOGOEN skal si noe om deg, bedriften, produktene og tjenestene. Få oppmerksomhet og invitere. Kommunisere varemerke og hvordan du fremstår. Være gjenkjenbar og tidløs, samtidig som den skal passe inn på profileringsprodukter og være synlig og fin på sosiale medier.

LOGO og PROFILERINGSBILDER er en INVESTERING

Logodesign omfatter:

1. KARTLEGGING OG BEHOV – brief, info og visuell profil, farger, målgruppe og identitet

2. SKISSER OG VEKTORISERING – tre forslag

3. REVISJON AV FORSLAG

4. FERDIG LOGO – levert i vektor- og jpeg-format, eventuelt andre format, klar til bruk

PRISER:

Alternativ 1 – som beskrevet over, BOKSTAVDESIGNET logo
– kr. 14.900.- + mva

Alternativ 2 – som alternativ 1, men med HÅNDTEGNET ILLUSTRASJON i tilknytning til logotekst
– kr. 24.900.- + mva

Har du spørsmål, send meg gjerne en mail