STANDARD OM RETTIGHETER OG VIDERESALG

FOTOGRAF
Bilderettigheter tilhører fotograf, men bilder kan ikke videreselges uten samtykke fra kunden. Fotograf kan bruke bilder til egen markedsføring på trykk og nett dersom ikke annet er spesifisert.

KUNDEN generelt
Bilderettigheter tilhører fotograf, og bilder kan ikke videreselges uten samtykke fra fotograf. Ønsker kunden å kjøpe rettighetene til bildene, kan dette avtales. Dersom kunde viser bilder på nett, skal  fotograf tagges. Dersom kunden viser bildet på trykk, skal fotograf signeres. Bildene kan ikke brukes av tredjepart i kommersiell sammenheng uten samtykke fra fotograf.

PRIVATE KUNDER
Kan bruke bildene i alle private settinger og på nett, eller som avtalt med fotograf. Kunden kan produsere bilder i alle størrelser hvor man selv måtte ønske. Brukes bilder på nett eller på trykk, skal fotograf signeres. Bildene kan ikke brukes i kommersiell sammenheng uten samtykke fra fotograf. Bildene kan ikke videreselges uten samtykke fra fotograf. Brukes bilder i kommersiell sammenheng skal de betales for ihht. standardsatser

BEDRIFTSKUNDER
Kan bruke bildene i alle settinger tilhørende bedriften, eller som avtalt med fotograf. Bildene kan ikke videreselges eller brukes av tredjepart i kommersiell sammenheng uten samtykke fra fotograf. Videresalg betales ihht. standardsatser.

MODELL
Bruk av bilder på nett avtales med modell før photoshoot. For kommersielt oppdrag avtales betaling med modell. Dette er en engangbetaling for modellen.