Bankbygget bør være et bygg for folket, et innbyggertorg og kultursenter. Her vil biblioteket fremheves og servicetorget bli mer tilgjengelig.

For å visualisere hva jeg tenker, har jeg tegnet. Bygget er et praktbygg midt i sentrum med flott beliggenhet, uteareal og parkering. For å skape dette til et bygg for folket, et innbyggertorg, bør biblioteket og servicetorget inn som en del av sentrum, inkludert og synlig. Her kan det også være en enkel bokcafe der man leser aviser og tidsskrift i sittegrupper og hvor det er muligheter for små tilstelninger og kulturelle arrangement. Et litteraturhus, et Deichman, i mindre format, med verksted for barn, minikino og auditorium.

Det bør også være temarom med utstillinger der det også er muligheter for lag og foreninger til å markedsføre seg, og hvor barnehager, skoleklasser og andre kan stille ut sine prosjekt. 

Rakkestad har utviklet sin identitet på en veldig positiv måte med satsing og utvikling i sentrum. Rakkestad er et attraktivt sted, og jeg tror det er helt vesentlig at kommunale tilbud også vises som en del av gatemiljø.

Etter at jeg la dette på min facebookprofil, har jeg fått mange tilbakemelding og kommentarer, utelukkende positive. Som en kar sa til meg på butikken; – vi reiser rundt for å se og oppleve fine bygninger, så har vi dette flotte bygget i Rakkestad som bare ligger der uten at innbyggerne kan bruke det som et offentlig bygg.